Poděkování za poskytnuté fotografie

15.03.2012 10:30

Děkujeme za průběžné poskytování fotografií paní Alici Kubaníkové.